Vår verksamhet

ROSIS idrottsverksamhet arrangerar aktiviteter för medlemmar som stöd i sin strävan att uppfylla försvarets krav på fysisk prestationsförmåga. Alla som är med i någon av försvarsutbildarnas föreningar är välkomna att delta i aktiviteterna. De som är medlem i föreningen deltar kostnadsfritt medan övriga erlägga självkostnaden för material så som karta.

Program

Vårsäsongens träningsorienteringar avslutas med ett föreningsmästerskap i orientering eller vårfälttävlan. Höstsäsongens träningsorienteringar avslutas med höstfälttävlan, ett mästerskap i mörkerorientering eller vinterfälttävlan. Fälttävlan omfattar minst tre moment där skjutning liggande och stående, punktorientering samt vanlig dagorientering ingår. Andra moment som avståndsbedömning, linjeorientering m.m. kan förekomma.

Mästerskapen

Till mästerskapen och fälttävlan erhålls färdigt tävlingsmaterial och alla tävlar under samma förhållanden. För att resultatet ska vara så rättvisande som möjligt används ett handikappsystem som jämnar ut åldersskillnaden. Omklädning och dusch inomhus eftersträvas och viss bespisning anordnas under samvaro och prisutdelning varför anmälan erfordras.

Träning

Vid träningar kan egen inritning av bana på kartan förekomma. Omklädning och dusch inomhus är mindre vanligt. Klädsel vid alla aktiviteter är valfritt medan heltäckande krävs vid orienterings moment. Banans kontrollpunkter har skärm och stiftklämma. Även om anmälan i förväg är önskvärd välkomnas direktanmälan i mån av material. Att överta kartan från en deltagare som kommit i mål kan tillämpas vid många direktanmälda. Banorna är vanligtvis kort 2 km, mellan 3 km och lång 4 km med stigande svårighetsgrad i skala 1:10000. Kort-kort bana på 1,5 km används och även skala 1:7500 om önskemål finns. Lån av utrustning kan ordnas vid anmälan.