Seniorkonsult specialiserad på databasteknik

 

DATA COMPASS

Låt dina problem bli våra bekymmer

 

Det är lätt att samla på sig mycket data med dagens IT-system men det är inte alltid så lätt att dra nytta av all information.

Avancerad relationsdatabasprogrammering.

Assembler-programmering av relationsdatabaser med obegränsat antal relationer. Åtkomst till valfritt objekt genom valfri fråga med valfritt antal relationer inom 2 sekunder. Simultanbehandling av 36 frågor med 25.000 användare. Åtkomstskydd på databas-, objekt- och termnivå.

 

Mer info: info@datacompass.se

Design, konstruktion och underhåll av webbplatser.

Webbplatsen för privatpersoner, enmansföretag, samfälligheter, småföretag, idrottsföreningar med nöjd kund garanti.

 

En prototyp skapas på en tillfällig plats på Internet utan kostnad. När kunden är nöjd registreras domännamnet på kunden och webbplatsen flyttas till ett webbhotell med den servicegrad kunden behöver. Debitering sker först när webbplatsen är tillgänglig för allmänheten.

 

Driftskostnaden för en privatperson kan vara så lite som 375 kr för det första året inklusive domänavgiften och mervärdesskatt och 300 kr för de följande åren.

 

Designkostnaden kan hållas lågt genom att välja ett av många färdiga utseenden. Kostnaden för inhämtning av material och bildbehandling beror på webbplatsens omfattning.

 

Kostnaden för konstruktion är beroende på hur mycket kunden kan och vill göra själv. Vi använder ett webbaserat konstruktionsverktyg. Den som har god datavana kan konstruera hela webbplatsen själv.

 

Mer info: info@datacompass.se

Design, montering och underhåll av kabel-TV anläggningar.

Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter har kabel-TV anläggningar. De av äldre modell är dyra att underhålla och byte från koaxialkabel till fiber är det enda sättet att bibehålla god kvalitet.

 

Vi kan genomför projekt där ditt gamla koaxialnät ersätts med ett fibernät som ger hög kvalitet och lägre driftskostnader. Med ett fibernät öppnas möjligheten till bredband och IP-telefoni.

 

Vi kan även mäta upp ditt befintliga koaxialnät och föreslå de förbättringar som är möjliga.

 

Mer info: info@datacompass.se

 

 

Hällsbovägen 51

193 32 Sigtuna

Tel: 08-59480400

Mob: 070-7658174

Fax: 08-59255264